551525eb4fc50b7b5d7d39b5_sharing-box.png
551519e24fc50b7b5d7d37ea_sharing.svg
Jakaminen
Pidä huolta, että kaikilla on viimeisin versio pelastus­suunnitelmasta. Jakaminen onnistuu suoraan yhdellä painikkeella ja voit koska tahansa itse lisätä, muokata ja poistaa luku- ja muokkausoikeuksia.

Lisäksi jokainen pelastus­suunnitelma yksilöityy yksinkertaiseen netti­linkkiin, johon ei vaadita erillisiä kirjautumis­tunnuksia. Kun linkki lisätään esimerkiksi intraan, pääsevät kaikki osapuolet suunnitelmaan sitäkin kautta.
55151d119400b0fb7477341f_online.svg
Verkossa ja mukana
Pelastus­suunnitelmaa voi lukea missä tahansa ja milloin tahansa. Jotta kaikki saadaan sisäis­tämään turvallisuus­ohjeis­tukset, on infor­maation oltava aidosti saatavilla ja helposti luettavassa muodossa.

Pelsun käyttöliittymä on niin helppo ja intuitiivinen, että kuka tahansa osaa käyttää sitä ilman pitkiä manuaaleja.
551541c97e6b2d7c5dd65e9f__online-mobie.png
5515487a4fc50b7b5d7d40b2_printing-flat-browser.png
55151e5f4fc50b7b5d7d3841_print.svg
Tulostaminen
Kaikilla ei ole aina pääsyä verkkoon. Tämän vuoksi on usein hyvä tulostaa yksi pelastussuunnitelma yhteiseen paikkaan, josta kaikki voivat sen löytää.

Jokainen Pelsu sisältää useita erilaisia tulos­tettavia pdf-doku­mentteja: koko pelastus­suunnitelman lisäksi palvelusta voi tulostaa kymmensivuiset toimintaohjeet, muutaman sivun mittaiset pikaohjeet ja yhden sivun sisääntulo-ohjeen.
55151e6b0fd926fa7479c2e5_guide.svg
Toimintaohjeet
Useimmiten kaikkein tärkein osa pelastus­suunnitelmaa on riskien arvioinnista joh­detut toiminta­ohjeet eri tilanteita varten. Pelsussa toiminta­ohjeet on jaettu helppo­käyttöisten pikapainikkeiden taakse.

Riippuen kohdetyypistä ja kohdekohtaisista riskeistä, ohjeet ja painikkeet voivat vaihdella suu­restikin. Käytettävyys on kuitenkin aina yhtä vaivatonta kaikkien osa­puolten kannalta.
551552659400b0fb74773d4b_action-guide-1-en.png5515621a0fd926fa7479cb96_action-guide-as-hazard.png5515623a9400b0fb74774017_action-guide-emergency-situations.png551562257e6b2d7c5dd6635d_action-guide-blackouts.png551562654fc50b7b5d7d4598_action-guide-illness-accident.png5515626c0fd926fa7479cba2_action-guide-radiation-hazard.png551562559400b0fb7477401a_action-guide-gathering-area.png551562439400b0fb74774019_action-guide-fire-alarm.png5515624c7e6b2d7c5dd66367_action-guide-fire.png5515622c4fc50b7b5d7d4591_action-guide-capture.png5515633d9400b0fb74774031_action-guide-robbery.png551565664fc50b7b5d7d4661_under-threat.png551565ab4fc50b7b5d7d4664_action-guide-water-damage.png551565b74fc50b7b5d7d4666_action-guide-warning-signal.png
5515751c4fc50b7b5d7d496a_edit-box-1.png551574df7e6b2d7c5dd66725_edit-browser-focus.png
55151e764fc50b7b5d7d3844_edit.svg
Muokkaus ja massamuokkaus
Hallinnoit sitten yhtä tai tuhatta pelastus­suunni­telmaa, Pelsu mahdollistaa muokkauksen helposti ja vaivattomasti. Kun lisäät, korvaat tai poistat tietoja suunni­telmaan muokkaus­paneelin alta, päivittyvät tiedot suunni­telmassa kaikkiin paikkoihin automaattisesti.

Muokkauksia voidaan tehdä todella tarkastikin aina turvallisuus­järjestelyistä rakennus­kohtaiseen tietoon asti. Massa­muokkaus-ominaisuus mahdollistaa muokkausten tekemisen kaikkiin hallinnoimiisi kohteisiin yhdellä kertaa.
55151e804fc50b7b5d7d3845_sight.svg
Lukukuittaukset
Lukukuittaukset ovat hyvä tapa osoittaa, että tieto on jalkautettu kaikille sitä tarvitseville. Ominaisuus toimii erityisen hyvin uuden asukkaan/vuokra­laisen muuttaessa sisään tai uuden työn­tekijän perehdytyksessä.

Kaikki lukukuittaukset voidaan nähdä ylläpitäjän näkymästä.
551576559400b0fb7477453e_singoff.png
5518f720308d5f5e161420e7_attache-focus-img.png
55151e8a9400b0fb74773438_attachments.svg
Liitteet
Voit lisätä Pelsuun kohdekohtaisesti niin monta liitettä kuin haluat. Tietyt liitteet, kuten turvapiirrokset ja kerros­kuvat voidaan lisätä kaikkien nähtäville ja myös suoraan tulosteisiin. Kuitenkin osa liitteistä, kuten kriisiviestintäohjeet on hyvä laittaa vain ylläpitäjien nähtäville.

Liitteiden lisääminen onnistuu myös massana kaikkiin hallinnoimiisi kohteisiin yhdellä kertaa.
55151e804fc50b7b5d7d3845_sight.svg
Kysy-osio
Pelsussa on asiantuntija­tuki sekä sen käyttöön että turval­lisuuteen liittyville kysymyksille. Tämän avulla asioista saadaan entistäkin helpompia ja turvallisuus­tietoa entisestään lisättyä.

Vaikka turvallisuusasiat eivät ole joka päivä mielessä, monilla meistä on vastaa­mattomia kysymyksiä aiheeseen liittyen. Kaikki kysymykset voidaan kysyä kysy-osion kautta ja ne tulevat suoraan Pelsun asian­tuntijoille.
551576559400b0fb7477453e_singoff.png
5518ff8eb017fa0b2e41617d_notification.png5518ff8eb017fa0b2e41617d_notification.png5518ff8eb017fa0b2e41617d_notification.png
55151eb94fc50b7b5d7d384c_reminders.svg
Muistutukset ja ilmoitukset
Pelsu muistuttaa päivittämään suunnitelmien usein muuttuvat sisällöt ajan tasalle. Voit itse määrittää asetuksista haluatko muistutuksia sähköpostiisi.
55151eca4fc50b7b5d7d384f_languages.svg
Kielivaihtoehdot
Pelsu on saatavilla neljällä kielellä: suomeksi, ruot­siksi, englan­niksi ja venäjäksi. Perusversion saat yksi­kielisenä ja erillismaksusta moni­kielisenä.

Takaamme käännösten laadun, koska käytämme aina vain sopivien toimi­alojen ammatti­kääntäjiä.
5519047cc593f80c2ed1397a_language-option.png
55151edb4fc50b7b5d7d3851_more.svg
Turvallisuuden muut asiantuntijapalvelut
Tarjoamme pelastus­suunnitelman toteutuksen ohessa myös muita turvallisuuden asian­tuntija­palveluita. Näitä ovat muun muassa:
Ota yhteyttä