Valikko

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Pelsu Pelastussuunnitelma kerää ja käsittelee sinua koskevia henkilö- ja muita tietoja, jos olet:

 • aktiivinen asiakas; tai
 • potentiaalinen asiakas; tai
 • käytät meidän web-pohjaisia palveluita (käyttäjä)

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Caverion Suomi Oy (y-tunnus 0146519-2)
Torpantie 2, 01650 Vantaa, SUOMI
Kimmo Nikulainen
Puh. 010 4071
Sähköpostiosoite: communications@caverion.com

2. KÄSITTELYN TARKOITUS

 • asiakassuhteen hoito
 • Pelsu Pelastussuunnitelman palveluiden markkinointi
 • Pelsu Pelastussuunnitelman yritystoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelu
 • Asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen, asiakaspalvelun kehittäminen ja tarjousten kohdentaminen
 • laskutus, maksujen käsittely
 • Pelsu Pelastussuunnitelman palveluiden markkinointi
 • Pelsu Pelastussuunnitelman tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Käyttäjähallinta, väärinkäytösten seuranta sekä laittomien tai Pelsu Pelastussuunnitelman tietosuojaperiaatteiden vastaisen toiminnan havainnointi, selvittäminen ja estäminen
 • Trendien analysointi, Palveluiden hallinnointi ja kehittäminen, käytön ja käyttömäärän seuranta sekä demograafisen tiedon kerääminen koko käyttäjäkannastamme yleisellä tasolla
 • Palvelun suorituskyvyn seuranta ja ongelmaratkaisu

3. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

 • asiakkaan perustiedot, kuten :
  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (kuten sähköposti, postiosoite, puhelinnumero)
  • salasana (kryptattuna)
  • käyttäjän oikeudet
  • käyttäjän asetukset (kuten kieliasetukset)
 • laskutustiedot, kuten luottokorttitiedot, laskutus ja postiosoite ja muut laskutukseen liittyvät tiedot
 • tekniset käyttö- ja paikkatiedot, kuten IP-osoite, josta palvelua käytetään, päivämäärä ja aika, tieto käyttäjän selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja tietokoneesta taikka muusta laitteesta, ladatuista sivuista ja klikatuista valikoista
 • asiakkaan perustiedot, kuten :
  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (kuten sähköposti, postiosoite, puhelinnumero)
 • asiakkaan perustiedot, kuten :
  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (kuten sähköposti, postiosoite, puhelinnumero)
  • salasana (kryptattuna)
  • käyttäjän oikeudet
  • käyttäjän asetukset (kuten kieliasetukset)
 • tekniset käyttö- ja paikkatiedot, kuten IP-osoite, josta palvelua käytetään, päivämäärä ja aika, tieto käyttäjän selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja tietokoneesta taikka muusta laitteesta, ladatuista sivuista ja klikatuista valikoista

4. TIEDON LÄHDE

Aktiiviset asiakkaat

Asiakasta koskevat tiedot on saatu asiakkaalta itseltään ja asiakkaan suostumuksella

Potentiaaliset asiakkaat

Potentiaalisia asiakkaita koskeva tieto saadaan julkisista lähteistä

Käyttäjät

Käyttäessäsi sivustoa, keräämme käyttödataa automaattisesti. Nämä tiedot voivat jossain tapauksessa olla henkilötietoja. Automaattisesti keräämistämme tiedoista saat lisätietoja evästeselosteestamme (Cookie Policy).

5. KÄSITTELYN LAILLINEN PERUSTE

 • Asiakkaan suostumus ja sopimuksen täyttäminen
 • Pelsu Pelastussuunnitelman oikeutettu etu
 • Pelsu Pelastussuunnitelman oikeutettu etu
 • Kontaktointi/markkinointitarkoitus
 • Suostumus ja sopimuksen täyttäminen/palvelun tarjoaminen
 • Pelsu Pelastussuunnitelman oikeutettu etu
 • Tietoturva

6. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT

Kerätyt tiedot ovat Pelsu Pelastussuunnitelman työntekijöiden käytettävissä tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

Tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuolelle. Käytämme kuitenkin alihankkijoita tietojen teknisinä käsittelijöinä, jotka on listattu täällä:  https://www.pelsu.fi/list-of-subprocessors/dokumentti/

Kaikki käyttämämme alihankkijat täyttävät voimassa olevan tietosuojalainsäädännön yksityisyyden suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia turvaavat vaatimukset.

7. TIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN

Pelsu Pelastussuunnitelma käyttää alihankkijoita, jotka tarjoavat tietojen teknisiä käsittelypalveluita, ja joista osa sijaitsee EU:n ulkopuolella Yhdysvalloissa. Alihankkijat on listattu täällä: https://www.pelsu.fi/list-of-subprocessors/dokumentti/

Hyväksymme vain tietojenkäsittelijät, jotka noudattavat EU: n GDPR-mallilausekkeita ja ovat tunnettuja ja luotettavia palveluntarjoajia. Alihankkijoiden kanssa on allekirjoitettu tietosuojakäytäntö (DPA - Data Processing Addendum).

8. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

 • Pelsu Pelastussuunnitelma käsittelee henkilötietoja sopimuksen keston ajan. Sopimuksen päätyttyä henkilötietoja säilytetään passiivisesti 180 päivää Pelsu Pelastussuunnitelman yleisten toimitusehtojen kohdan 6.3 mukaisesti, jonka jälkeen henkilötiedot poistetaan pysyvästi.
 • Jos olet asettanut itseäsi koskevan markkinointikiellon, säilytämme tiedon kiellosta markkinointirekisterissämme.
 • Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan asiakas- ja markkinointirekisteristä kuuden (6) kuukauden välein.
 • Sähköpostilistaltamme pääset pois sähköpostien mukana tulevaa opt-out/poista-linkin kautta.
 • Käyttäjän tiedot säilytetään niin kauan kuin käyttäjä on rekisteröityneenä palvelussa
 • Tietosuojasyistä säilytämme jotain lokitietoja, jotka voivat sisältää henkilötietoja. Näitä tietoja säilytetään kaksi vuotta tiedon tallentamisesta.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus

 • tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä;
 • vaatia virheellisen tiedon oikaisua;
 • käsittelyn perustuessa suostumukseen, voi rekisteröity tahansa peruuttaa suostumuksen;
 • vaatia minkä tahansa tai kaikkien tietojen poistamista, ellei tallentamiselle löydy lakisääteistä perustetta;
 • vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan tarkoittamissa tilanteissa;
 • vastustaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan tarkoittamissa tilanteissa;
 • tehdä rekisteriä tai tietojen käsittelyä koskeva valitus kohdassa 10 mainitulle viranomaiselle;

Tietojen luovuttaminen sitä pyytävälle edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys voidaan luotettavalla tavalla todentaa.

10. TOIMIVALTAINEN TIETOSUOJAVIRANOMAINEN

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 66700Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

11. EVÄSTEET

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita seurantatekniikoita. Lisää tietoa niiden käytöstä saat evästeselosteestamme (Cookie Policy).