Valikko

Pyydämme kuittaamaan pelastussuunnitelman luetuksi tutustuttuasi siihen.

Voit kuitata pelastussuunnitelman luetuksi tämän sivun alareunasta.

Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Lue toimenpideohjeet tarkasti!

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!

Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta SOITA NUMEROON: 112

Soita hätäpuhelu itse, jos voit
Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.
Kerro, mitä on tapahtunut
Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.
Kerro tarkka osoite ja kunta
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.
Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.
Toimi annettujen ohjeiden mukaan
Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.
Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan
Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti:

Martinlaaksontie 36, 01620 Vantaa. Joko pääovi B-rappu tai A-rappu, henkilökunta ja esiintyjät-sisäänkäynti.

Sairauskohtaus tai tapaturma

Selvitä ja tarkista
 • Mitä on tapahtunut?
 • Tarkista henkilön tila (herääkö, hengittääkö).
Anna tarvittaessa ensiapua
 • Tajuton, mutta hengittävä potilas käännetään kylkiasentoon.
 • Jos henkilö ei hengitä, aloita ensiapu osaamisesi ehdoin.
Tee hätäilmoitus
 • Soita numeroon 112.
 • Kerro, mistä soitat. Martinlaaksontie 36, VANTAA
 • Kerro, mitä on tapahtunut.
 • Toimi ohjeiden mukaisesti.
 • Ilmoita potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista hätäkeskukseen.

Tulipalo

Pelasta ja varoita
 • Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.
 • Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.
Sammuta ja rajoita
 • Yritä alkusammutusta, vältä savua. Älä vaaranna itseäsi.
 • Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat.
Hälytä
 • Käytä paloilmoitinpainiketta palokunnan hälyttämiseen sekä varoittaaksesi muita palokelloilla.
 • Päästyäsi turvalliseen paikkaan soita numeroon 112 (myös käytettyäsi paloilmoitinpainiketta).
 • Kerro mistä soitat ja missä palaa (osoite ja kerros) ja onko ihmisiä vaarassa.
 • Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.
Opasta
 • Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
 • Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti: Martinlaaksontie 36, 01620 Vantaa. Joko pääovi B-rappu tai A-rappu, henkilökunta ja esiintyjät-sisäänkäynti.

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikka on: Kevyen liikenteen väylällä (sisäänkäynnistä katsoen vasemmalla puolella)

Varakokoontumispaikka: Paikoitusalue, Mercurian alapiha

Toiminta palohälytystilanteessa

Rakennuksessa on automaattinen paloilmoitinlaitteisto, joka antaa hälytyksen pelastuslaitokselle. Palohälytyksen kuullessaan jokaisen on viipymättä poistuttava rakennuksesta.

 • Ota mukaasi ulkovaatteet, jos ne ovat lähettyvilläsi.
 • Sulje ovet ja ikkunat.
 • Käytä poistumiseen lähintä mahdollista poistumistietä.
 • Opasta asiakkaita ja vieraita.
 • Soita turvallisesta paikasta numeroon 112 ja anna lisätietoja tilanteesta. Samalla varmistat, että hätäkeskus on saanut tiedon palosta.
 • Siirry kokoontumispaikalle, älä jää sisäänkäyntien edustoille.
 • Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman erillistä lupaa.
Kokoontumispaikka: Kevyen liikenteen väylällä (sisäänkäynnistä katsoen vasemmalla puolella)

Vaara on ohi vasta, kun pelastuslaitos antaa luvan palata rakennukseen. Kiinteistön turvallisuushenkilöstö välittää tiedon sisälle siirtymisestä henkilökunnalle.

Toiminta kokoontumispaikalla

Kokoontumispaikka: Kevyen liikenteen väylällä (sisäänkäynnistä katsoen vasemmalla puolella)
Kokoontumispaikka
Kokoontumispaikka

Kun ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta ja edenneet kokoontumispaikalle, alkaa henkilökunnan edustaja johtaa toimintaa. Tilanteen mukaan on pohdittava, onko turvallista jäädä nimetylle kokoontumispaikalle, vai onko ihmiset ohjattava toisaalle: esimerkiksi ennalta sovittuun sisätilaan tai lähistöllä olevaan kiinteistöön.

Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman kokoontumispaikan vastuuhenkilön lupaa. Toimintaa kokoontumispaikalla johtaa kiinteistön turvallisuushenkilöstö. Turvallisuushenkilöstö tiedottaa tilanteen edistymisestä ja ilmoittaa milloin kiinteistöön saa palata.

Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:

 • mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen, ilmoitettava turvallisuushenkilöstölle
 • liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen
 • ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle

Varakokoontumispaikka

Varakokoontumispaikka: Paikoitusalue, Mercurian alapiha
Varakokoontumispaikka
Varakokoontumispaikka

Mikäli kokoontumispaikka ei ole turvallinen, niin siirrytään suojelujohdon erikseen määrittämään turvalliseen varakokoontumispaikkaan. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pidempiaikaista suojautumista varten.

Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa

Liikuntarajoitteisten henkilöiden poistuminen rakennuksesta hätätilanteessa voi olla vaikeaa ja hidasta. Pyri auttamaan heitä mahdollisuuksiesi mukaan.

Huomioitavia asioita autettaessa liikuntarajoitteista henkilöä poistumisessa
 • Auta liikuntarajoitteista poistumaan omien kykyjesi mukaan.
 • Huolehdi auttamastasi henkilöstä myös ulospääsyn jälkeen.

Vesivahinko

Toimintaohjeet
 • Katkaise sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.
 • Tyrehdytä vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku, jos mahdollista.
 • Ilmoita asiasta välittömästi:
  • huoltomiehelle: Huoltomies, puh. 040 5627372, päivystys 09 83930000
 • Tarvittaessa ota yhteys hätänumeroon 112.
 • Veden pääsulku: Mercuria, B-osan kellari, tila 0006
 • Lämmönjakohuone: Mercuria B-osan kellari/ lämmönjakohuoneessa, tila 0006
 • Sähköpääkeskus: Mercuria, B-osan kellari, tila 0001
Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta
 • Ilmoita kiinteistönhoidolle ja tarvittaessa hätäkeskukseen 112.

Väkivallan uhatessa

Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.

 • Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.
 • Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.
 • Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.
 • Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta

Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa hän ei voi olla vahingoksi muille. Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa poliisille.

Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.

 • Älä tee vastarintaa.
 • Tee vain mitä uhkaaja käskee.
 • Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.
 • Ovien sulkemisella voidaan rajoittaa henkilön kulkua kiinteistössä.
 • Tilanteen jälkeen, soita 112, jotta paikalle saadaan ammattiapua mahdollisimman nopeasti. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.

Jokainen uhkaus ja havainto mahdollisesta uhkatilanteesta on otettava vakavasti ja niistä on ilmoitettava välittömästi poliisille. Omalla käyttäytymisellä voi olla mahdollista vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, ota siksi kaikki uhkatilanteet vakavasti ja pyri rauhoittamaan jo alkaneet tilanteet.

Pommiuhka

Pommiuhkaus on usein perätön ja häiriintyneen ihmisen tekemä, mutta se on silti aina otettava vakavasti ja jokaisesta uhkauksesta tulee ilmoittaa poliisille. Tärkeää tilanteessa on säilyttää oma maltti ja rauhallisuus.

Kun uhkaus tulee puhelimitse

 • Pysy rauhallisena. Pitkitä puhelua.
 • Tee muistiinpanoja. Kirjoita uhkaus sanatarkasti muistiin.
 • Kysele kysymyksiä.
  • Missä pommi on?
  • Miltä pommi näyttää?
  • Milloin pommi räjähtää?
  • Miksi?
 • Pyri saamaan työtoverin huomio jo puhelun aikana, jotta hän voisi tiedottaa turvallisuudesta vastaavaa jo puhelun aikana.
 • Kiinnitä huomiota soittajan puhetyyliin ja äänen sävyihin.
  • Onko hänen puheestaan havaittavissa murteita tai muita erityispiirteitä?
  • Onko hän kiihtynyt?
  • Lukeeko hän viestin paperilta?
 • Kuuntele myös taustaääniä (esimerkisi liikenne tai taustalla käytävät keskustelut).
 • Puhelun jälkeen tiedota asiasta oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaavia henkilöitä (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku).
 • Mikäli tämä ei ole mahdollista, soita välittömästi poliisille 112 ja toimi sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti.

Epäilyttävä esine tai uhkauskirje

 • Älä koske esineeseen.
 • Mikäli kyseessä on kirje tai muu vastaava, jota jo olet käsitellyt, paina mieleesi kohdat, joihin olet koskenut, ja sijoita kirje esimerkiksi muovitaskuun.
 • Ilmoita välittömästi oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaaville henkilöille (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku) sekä poliisille hätänumeroon 112.
 • Eristä aluetta mahdollisuuksien mukaan. Pidä mielessä tuleva mahdollinen poliisitutkinta (sormen- ja kengänjäljet ensiarvoisia todisteita).
 • Älä hätäänny. Toimi poliisin sekä turvallisuushenkilöstön ohjeiden mukaisesti.

Yleinen vaaramerkki

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan sekä laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin
 • Siirry sisälle. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi.
 • Avaa radio ja odota ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

Kaasuvaara

Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki
Toimi seuraavasti
 • Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:
  • pysyttele sisällä, hakeudu yläkerroksiin, kuuntele radiosta lisätietoja
  • paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
 • Jos olet ulkona, kun haistat kaasua etkä pääse sisälle:
  • kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
  • pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle
Lisätietoja kaasulta suojautumiseksi
 • Pysäytä ilmastointilaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat tiiviisti.
 • Voit sulkea ja teipata myös sisäovet ja pysytellä tuulen alapuolisissa tiloissa.
 • Kaasun hajun tuntiessasi voit hengittää kostean, huokoisen kankaan läpi.
 • Viranomaiset ilmoittavat radiossa tai kaiutinautoilla milloin myrkkypilvi on haihtunut. Tuuleta sisätilat sen jälkeen huolellisesti.

Säteilyvaara

Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.

Mene sisälle.

 • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi.
 • Talon keskiosissa ja kellarissa on paras suoja. Ota joditabletit vasta viranomaisen kehotuksesta (joditabletteja tulisi olla 2/henkilö).

Vältä ulkona liikkumista

Lisäohjeet
Lisäohjeita saat kaupunkisi pelastusviranomaisilta, tiedotusvälineistä sekä Yleisradion teksti-TV:n sivulta 867. Tietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta www.stuk.fi ja pelastustoimen sivuilta www.pelastustoimi.fi.

Sähkökatkot

Toiminta sähkökatkon aikana

Sähköt katkeavat toimitilasta, mutta yleisten tilojen valot toimivat edelleen

 • Jos mahdollista, tarkista sulakkeet toimitilan omasta ryhmäkeskuksesta.
 • Mikäli ongelma ei ratkennut, niin ota yhteys kiinteistöhuoltoon (puh. 040 5627372).

Sähköt katkeavat sekä toimitilasta että yleisistä tiloista

 • Käytä taskulamppua
 • Tarvittaessa opasta muita

Väestönsuojelu

Väestönsuojan tarkoitus on suojella ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Kiinteistössä on yksi väestönsuoja. Jokaiselle väestönsuojalle on suositeltavaa valita väestönsuojanhoitaja ja hoitajan apulainen. Kiinteistön väestönsuojanhoitajien on hyvä opetella väestönsuojan laitteiden käyttö ja suojan käyttökuntoon laitto.

Kiinteistössä on yksi väestönsuoja:

Sijainti Suojaluokka Varusteiden sijainti
Kellarikerros S1 Väestönsuojassa

Kiinteistön väestönsuoja on luokkaa S1. Suojaluokan S1 väestönsuoja on uudempi suoja, joka on rakennettu vuoden 1971 jälkeen. Tässä suojamallissa on mahdollista viipyä pitkiä aikoja. Suojassa on käsikäyttöinen tai koneellinen ilmanotto, joka on varustettu esisuodattimella ja aktiivihiili-hiukkassuodattimella.

Viranomaiset antavat ohjeita radiossa, jos on siirryttävä yleisiin väestönsuojiin ja tiedon siitä, mihin yleisistä väestönsuojista ihmiset siirtyvät. Siirtyminen väestönsuojiin tapahtuu siis aina viranomaisten kehotuksesta. Normaaliaikana tapahtuvat onnettomuudet eivät yleensä koskaan edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan sisälle suojautuminen riittää. Yleisissä väestönsuojissa on Suomessa yhteensä 110 000 suojapaikkaa.

Irtaimiston säilytys

Erilaisten tavaroiden säilyttämisestä voi aiheutua tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara, turvallisen poistumisen estyminen hätätilanteessa sekä tulipalon sammuttamisen vaikeutuminen.

Rakennuksen uloskäynnit on aina pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä.

Uloskäytävät, porrashuoneet, sisäiset käytävät ja varastojen kulkureitit
 • Ei saa säilyttää mitään tavaraa.
Rakennusten alla tai läheisyydessä
 • Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa rakennusten seinustoilla, mm. roska-astiat, pahvipinot ja kuljetuslavat
Huom!
 • Pelastusviranomainen voi yksittäistapauksissa antaa poikkeuksia, esimerkiksi säilytettäväksi isomman määrän tai sallia säilytyksen eri paikassa tai rajoittaa säilytystä, jos turvallisuus sitä vaatii

Liitteet

Tässä pelastussuunnitelmassa on seuraavat liitteet:

Lisäksi Pelsu Pelastussuunnitelma -palvelussa saatavilla seuraavat liitteet:

Alkusammuttimien käyttöohjeet

Sammuttimet

 • Kierrä sammutinta ylösalaisin ja ravista sammutinta, tämä varmistaa jauheen juoksevuuden.
 • Vedä varmistinsokka irti.
 • Lähesty paloa tuulen suunnasta.
 • Jos olet sisällä lähesty matalana lattianrajassa, tämä parantaa näkyvyyttä.
 • Ota sammuttimen letkun päästä ote ja suuntaa sammutusaine liekkien juureen, älä katko liekkejä.
 • Aloita sammuttaminen edestä ja jatka taaksepäin, tai alhaalta ylöspäin.
 • Sammutusta voi tehostaa edestakaisin suuntautuvalla liikkeellä.
 • Koko palava alue on peitettävä sammutepilveen.
 • Liekkien sammuttua sammuttamisen voi lopettaa.
 • Tarkkaile palanutta kohdetta ja varmistu, että palo on sammunut.
 • Mikäli kohde syttyy uudelleen, toista sammutus.

Sammutuspeitteet

 • Ota kiinni peitteen nurkista ja suojaa kätesi peitteen sisään.
 • Astu jalalla peitteen päälle, tämä estää liekin tulon kasvoille.
 • Jos olet ulkona, lähesty paloa tuulen suunnasta.
 • Ojenna kädet suoriksi.
 • Levitä peite palon päälle.
 • Pidä peitettä tiiviisti palon päällä ja varmistu, että palo on sammunut.
 • Suojaa itsesi peitteen nostamisen aikana, palo voi syttyä uudelleen.
 • Varmista vielä kerran, että palo on sammunut.

Pikapaloposti

 • Avaa pikapalopostikaappi. Riko tarvittaessa muovinen lukonsuojus esimerkiksi kolauttamalla sitä kyynärpäällä.
 • Avaa sulkuventtiili ja vedä ulos tarvitsemasi määrä letkua.
 • Käännä letkun päässä oleva suutin auki ja aloita sammuttaminen turvallisen matkan päästä.
 • Suuntaa vesisuihku liekkien juureen ja jatka sammuttamista kunnes palo on sammunut.
 • Varmista että palo on sammunut. Tukahduta tai kastele vielä mahdollisesti kytevät kohdat.

Älä aseta itseäsi vaaraan. Vältä savun hengittämistä. Mikäli palon sammutus ei onnistu, siirry turvaan. Sulje tilan ovi rajoittaaksesi paloa.

Avainturvallisuus

Luovutetuista avaimista on pidettävä kirjaa ja avainten palautuksesta on huolehdittava varsinkin avaimen haltijan työ- tai asumissuhteen päättyessä.

Avaimet luovutetaan käyttötarpeen mukaan kuittausta vastaan. Avaimien tulee olla jatkuvasti ne kuitanneen henkilön välittömässä hallinnassa. Itselle kuitattua avainta tai kulkutunnistetta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle missään tilanteessa.

Asiakkaan turvallisuussitoumus

Konserttitalo Martinus

Käyttäessäni Konserttitalo Martinuksen tiloja sitoudun sopeuttamaan esityksen / tilaisuuden / tapahtuman kaikilta osiltaan käytettävissä oleviin tiloihin niin salissa kuin lämpiössä ja takahuoneissakin sekä noudattamaan talon sisätiloja ja piha-aluetta koskevia ohjeita.

Sitoudun myös noudattamaan seuraavia turvamääräyksiä:

 1. Talon tiloihin ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia eikä tilapäisrakenteita saa pystyttää ilman vuokranantajan lupaa ja valvontaa.

 2. Tilaisuuteen liittyviä opasteita ja julisteita ei saa kiinnittää muualle kuin niille erikseen osoitetuille paikoille. Opasteiden ja julisteiden kiinnittäminen seiniin on ehdottomasti kielletty.

 3. Talon koristelusta on sovittava vuokranantajan kanssa hyvissä ajoin ennen tilaisuutta ja mikäli vuokraaja haluaa itse koristella tilat, tulee tämän tapahtua konserttitalon henkilökunnan valvonnassa. Koristeluun saa käyttää vain paloturvallisia materiaaleja.

 4. Vuokraaja on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan kaikki tilaisuutta varten tarvittavat viranomaisluvat.

 5. Poistumisteille talon sisällä ei saa jättää tavaroita (poistumistiet ja varapoistumistie salissa, A-portaan poistumistie, toimistosiiven käytävä, pääoven aula, yleisölämpiö sekä poistumistiet muualla rakennuksessa). Poistumistiet on merkitty vihrein valoin tai fosforoiduin kyltein.

 6. Talon ulko-ovien eteen ei saa pysäköidä (pääovi, A-portaan / toimistosiiven käytävän ovi jne). Ovien eteen pysäköidyt autot estävät turvallisen poistumisen rakennuksesta hätätilanteessa.

 7. Saliin ei saa tuoda yleisöä varten ylimääräisiä tuoleja eikä muutakaan tavaraa joka estää yleisön vapaata kulkua, eikä ottaa yleisöä enempää kuin mitä kiinteille katsomotuoleille ja pyörätuolipaikoille mahtuu. Myöskään portaille ei saa ottaa yleisöä istumaan.

 8. Avotulen (myös kynttilä, savuke, jne) käyttö on kielletty. Tulityön tekeminen vaatii aina tulityökortin ja kirjallisen tulityöluvan.

 9. Savutehosteiden tai veden käytöstä on etukäteen sovittava talon henkilökunnan kanssa.

 10. Palo-ovia ja osastoivia ovia (mm. iskunkestävällä lasilla varustetut metalliovet 1. ja 2. kerroksessa) ei saa jättää avoimiksi.

 11. Mikäli talon henkilökunta on asettanut kulkua estäviä puomeja piha-alueelle, niitä ei ole luvallista siirtää ja niitä tulee noudattaa. Mikäli pysäköintiin liittyviä ohjeita rikotaan, henkilökunnalla on oikeus ilmoittaa asiasta poliisille.

 12. Talon näyttämötekniikkaa saa käyttää vain talon oma henkilökunta.

 13. Talon esitysteknisiä laitteita ei saa käyttää ilman talon henkilökunnan lupaa ja läsnäoloa.

 14. Henkilökunnan määräyksiä ja ohjeita on aina noudatettava.

Vuokrausehdot

VUOKRANMAKSU

Vuokralainen maksaa Vantaan kaupungille vahvistetun hinnaston tai tehdyn tarjouksen mukaisen korvauksen tilojen, laitteiden ja palvelusten käytöstä. Länsi-Vantaan kulttuuritilojen toiminnanjohtajan päätöksellä hintamuutokset ovat mahdollisia.

MAKSUEHDOT

Konserttitalo laskuttaa tilaisuuden vuokrat, henkilökuntakulut ja laitevuokrat tilaisuuden jälkeen. Sopimuksen mukainen vuokra tai osa siitä, voidaan periä myös ennen tilaisuutta. Maksuehto 17 päivää, viivästyskorko määräytyy markkinakoron kehityk¬sen mukaan ja huomautusmaksu on 5 euroa.

Mikäli vuokralainen laiminlyö laskun maksamisen eräpäivään mennessä, peritään laskun määrälle kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Vantaan kaupunki pidättää oikeuden mahdollisiin hinnaston muutoksiin, joista tiedotetaan vuokralaiselle etukäteen.

VUOKRAUSAIKA

Tilaisuuden vaatima järjestely- ja harjoitusaika luetaan mukaan tilaisuuden vuokrausaikaan.

VUOKRAAJAN VASTUU

Vuokralainen on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja, sen kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Vuokralainen vastaa kaikista vahingoista, jotka vuokralaisen henkilökunta, esiintyjät tai yleisö aiheuttavat konserttitalon kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle em. kohteessa.

Vuokralainen vastaa itse konserttitaloon tuomistaan laitteista ja muusta omaisuudesta.

Mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tulee välittömästi ilmoittaa talon henkilökunnalle.

Vuokraaja sitoutuu noudattamaan konserttitalon henkilökunnan ohjeita tilojen ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa.

Vuokraajan on nimettävä tilaisuudesta vastaava henkilö tilavarauksen yhteydessä.

ASIAKKAAN TURVALLISUUSSITOUMUS

Asiakkaan on palautettava liitteenä oleva ’asiakkaan turvallisuussitoumus’ allekirjoitettuna varauslomakkeen mukana.

VIRANOMAISLUVAT

Vuokraaja on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan kaikki tilaisuutta varten tarvittavat viranomaisluvat.

SIIVOUS

Tilojen vuokriin sisältyy normaali siivous. Normaalia suuremmasta siivouksesta laskutetaan todellisten lisäkustannusten mukaisesti.

LIPUNMYYNTI

Konserttitalo osallistuu pääsymaksullisten tilaisuuksien lipunmyyntiin Lippupalvelun atk-järjestelmällä. Tilaisuuskohtaisen lipunmyyjän palkkion maksaa vuokralainen.

Vuokralainen tekee itse lipunmyyntisopimuksen Lippupalvelu Oy:n kanssa, joka veloittaa omana palkkionaan kulloinkin voimassa olevan maksun.

TUPAKOINTI

Konserttitalo on savuton tila.

TALTIOINTI

Tilaisuuden taltioinnista kaupalliseen tarkoitukseen sekä suorasta välityksestä radion ja television kautta, on sovittava etukäteen konserttitalon johtajan kanssa.

Omaan käyttöön vuokralainen voi taltioida tilaisuutensa ilmoittamalla siitä etukäteen konserttitalolle.

SOPIMUKSEN SIIRTO

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.

TARJOILU

Konserttitalossa järjestettävien avoimien yleisötilaisuuksien tarjoilun hoitaa yksinoikeudella talon kahvio. Myös yksityistilaisuuksien alkoholitarjoilusta vastaa talon kahvio sopimuksen mukaisesti.

KONSERTTITALO MARTINUKSEN NAULAKONHOITO JA JÄRJESTYSMIEHET

Järjestettävien yleisötilaisuuksien järjestysmies- ja naulakonhoitotehtävistä huolehtii vuokranantajan osoittamat henkilöt sopimuksen mukaisesti.

MUUTOKSET

Vuokrasopimusta koskevat muutokset on tehtävä kirjallisesti.

PERUUTUSEHDOT

Mikäli vuokraaja peruuttaa tilavarauksensa, hän on velvollinen suorittamaan Vantaan kaupungille peruutuksesta seuraavasti:

60-31 päivää ennen tilaisuutta 50 % 
30-15 päivää ennen tilaisuutta 75 %
14-0  päivää ennen tilaisuutta 100 %

Peruutusmaksu (%) lasketaan varausvahvistuksessa ilmoitetusta kokonaishinnasta.

RIITAISUUDET

Vuokrasopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa.

Kiitos, että tutustuit dokumenttiin.