Valikko

Kohteen perustiedot

Rokkiparkki on 900 ajoneuvon maanalainen pysäköintilaitos, josta noin puolet on varustettu kahdeksi kallioväestönsuojaksi, joissa on yhteensä 9000 suojapaikkaa.

Perustiedot

Kiinteistön nimi Rokkiparkki Jätkäsaaren Pysäköinti Oy
Kiinteistön kutsumanimi Rokkiparkki
Kiinteistön osoite Välimerenkatu 12, maanalainen pysäköintilaitos
Välimerenkatu 15, porraskuilu A
Malagankatu 3, porraskuilu B
Malagankatu 7, porraskuilu C
Hyväntoivonkatu 7, porraskuilu D
Livornonkatu 7, porraskuilu E
Jätkäsaarenkuja 10, porraskuilu F
00220 HELSINKI
Rakennusten määrä 1
Toimijoiden määrä 1
Kiinteistön omistaja Jätkäsaaren Pysäköinti Oy
puh. 09 6689340
Rakentamisvuosi 2016
Pinta-ala 28 100 m²
Kerrokset 2
Paloluokka P1
Rakennusmateriaali Teräsbetoni
Käyttötarkoitus Väestönsuoja, Ajoneuvosuoja

Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Helsinki.

Paloilmoittimen hoitaja Ari Hämäläinen
Talosyke Oy
puh. 040 0275892
Paloilmoittimen keskuksen sijainti Välimerenkatu 15, porrashuone A maantasokerros
Kiinteistönhoito Talosyke Oy
puh. 020 7498060
päivystys 020 7498060
Sähköntarjoaja Helen Sähköverkko Oy
puh. 09 6171
http://www.helen.fi/
Vesiyhtiö HSY Vesi
päivystys 09 15613000
https://www.hsy.fi/fi/asiointi/vikailmoitukset/vesikatkot
Vartiointiliikkeen yhteystiedot Securitas
puh. 020 4912600
päivystys puh. 020 4912600
http://www.securitas.fi
Kiinteistön vakuutusyhtiö If
puh. 010 191919
http://www.if.fi
Kokoontumispaikka Välimerenkadulla Rokkiparkin sisäänajon edustalla
Varakokoontumispaikka Jätkäsaaren pelastusasema Tyynenmerenkatu 1
Väestönsuojien määrä 2
Väestönsuojan sijainti VSS1 Välimerenkatu 15, porraskuilu A, sekä Malagankatu 3, porraskuilu B
Väestönsuojan sijainti VSS2 Malagankatu 7, porraskuilu C, sekä Hyväntoivonkatu 7, porraskuilu D
Lämmitysmuoto Kaukolämpö
Veden pääsulku M kuilun yläpäässä +4,10 Välimerenkatu 12 sisäänajon vieressä maan pinnalla
Lämmönjakohuone Kolme kaukolämmönjakokeskusta;
Varikon IV konehuone -23,00
M kuilun yläpäässä +4,10
F kuilun alapäässä IV konehuone -18,50
Sähköpääkeskus F kuilun alapäässä IV konehuone -18,50
Muuntamon sijainti F kuilun alapäässä IV konehuone -18,50
Muuntamon sijainti F kuilun alapäässä IV konehuone -18,50
Kaasusulku Ei kaasua
Varavoimajärjestely Paikallisia UPS laitteita sekä VSS varavoimalaitteet

Kiinteistön tilat

Muut tilat
Sijainti Nimi
Jätkäsaaren maanalaisissa tiloissa pysäköintihallista erillinen rakennus Maanalainen varikko (Stara)
Jätkäsaaren maanalaisten tilojen yhteinen ajotunneli maan pinnalta maanalaisiin tiloihin Ajotunneli

Henkilömäärät

Yhteensä
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 20 5 1
Viikonloppuisin 10 5 1

Organisaatio

Yhtiön toimitusjohtaja Mikko Syrjänen
Helsingin Toimitilat Kiinteistö Oy
mikko.syrjanen@helsingintoimitilat.fi
Tekninen isännöitsijä Pasi Kanerva
Kantakaupungin Isännöinti Oy
puh. 050 0686757
pasi.kanerva@realia.fi
Huoltomies, kiinteistönhoitaja, paloilmoittimen hoitaja Ari Hämäläinen
Talosyke Oy
puh. 040 0275892
ari.hamalainen@talosyke.fi

Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Väestönsuojan hoitaja VSS1, VSS2 Malkit Oy
Väestönsuojan apulaishoitaja VSS1, VSS2 Talosyke Oy
Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS1 Pasi Kanerva
puh. 050 0686757
pasi.kanerva@realia.fi
Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS2 Pasi Kanerva
puh. 050 0686757
pasi.kanerva@realia.fi
Sähkölaitteiston käytön johtaja Markku Hyvärinen
Talokeskus Oy
puh. 040 5435758
Sähkölaitteiston käytön johtaja Markku Hyvärinen
puh. 040 5435758

Kiinteistön tärkeät numerot

Tehtävä Nimi Puhelinnumero Päivystysnumero
Huoltoyhtiö Talosyke Oy 020 7498060 020 7498060
Hissihuolto KONE Hissit Oy 0800 15063
Vartiointiliikkeen yhteystiedot Securitas 020 4912600 020 4912600
Huolto
Nimi Puhelinnumero Päivystysajat
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä: Hoitaja Ari Hämäläinen 040 0275892
Avainpäivystys Asiakaspalvelu 029 1231771 Jatkuva päivystys
Kameravalvonta: Huoltohenkilö Ari Hämäläinen 040 0275892
Kulunvalvonta: Huoltohenkilö Ari Hämäläinen 040 0275892
Käsisammutin: Huoltohenkilö Ari Hämäläinen 040 0275892
Murtohälytin: Huoltohenkilö Ari Hämäläinen 040 0275892
Pikapaloposti: Huoltohenkilö Ari Hämäläinen 040 0275892
Puomi: Huoltohenkilö Ari Hämäläinen 040 0275892
Savunpoistolaitteisto: Huoltohenkilö Ari Hämäläinen 040 0275892
Sprinklerijärjestelmä: Huoltohenkilö Ari Hämäläinen 040 0275892
Sähköhuolto Helen Oy 0800 160602 Jatkuva päivystys

Muut tärkeät numerot

Toimija Puhelinnumero Päivystysajat
Hätänumero 112 24 h
Myrkytystietokeskus 0800 147 111 24 h

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Tapaturmat

Pysäköintilaitoksessa sattuvat tapaturmat voi aiheuttaa:

 • kaatuminen, kompastuminen, liukastuminen
 • liikenneonnettomuudet

Ennaltaehkäisy

 • Pysäköintilaitoksen tilojen kunnossapito
  • viallisista valaisimista, laitteista tai pinnoista ilmoiteteaan miinteistönhuoltoon
 • Noudatetaan nopeusrajoitusta
 • Pysäköidään vain merkityille paikoille

Tulipalo

Tulipalo voi alkaa:

 • ajoneuvoista
 • tulitöiden seurauksena
 • sähkölaitteistoista
 • tuhopoltto

Ennaltaehkäisy

 • Pysäköintilaitoksessa ei saa säilyttää muuta kuin moottoriajoneuvoja.
 • Varmistettava, että hallin ulko-ovet menevät lukkoon.
  • Jos huomaat, että ovet eivät sulkeudu, ilmoita asiasta kiinteistöhuoltoon.

Turvallisuusjärjestelyt

Toimitilaturvallisuus

Kulunvalvonta

Kiinteistössä on käytössä kulunvalvontajärjestelmä. Järjestelmällä pyritään estämään luvattomien henkilöiden pääsy tiloihin. Mikäli havaitset vian kulunvalvontajärjestelmiin liittyen, tee vikailmoitus.

Kulunvalvonta
Sijainti Maanalainen pysäköintilaitos, Valvomo 143 pysäköintihallin P2 tasolla -18,50
Huoltohenkilö Ari Hämäläinen
Talosyke Oy
puh. 040 0275892

Kiinteistössä on kameravalvonta

Kameravalvonta
Sijainti Maanalainen pysäköintilaitos, Valvomo 143 pysäköintihallin P2 tasolla -18,50
Huoltohenkilö Ari Hämäläinen
Talosyke Oy
puh. 040 0275892

Kiinteistössä on murtohälyttimiä

Murtohälytin
Sijainti Maanalainen pysäköintilaitos
Kuvaus Kattaa porraskuilut A-F
Huoltohenkilö Ari Hämäläinen
Talosyke Oy
puh. 040 0275892

Valvonta

Etävalvomo
Sijainti Maanalainen pysäköintilaitos

Sammutuskalusto

Sijainti Sammutuskalusto Kuvaus
Maanalainen pysäköintilaitos, Alkusammuttimia kaikissa tiloissa Käsisammutin Käsisammuttimia alkusammutukseen kaikissa tiloissa
Maanalainen pysäköintilaitos, Pikapaloposteja tiloissa siten että kattaa kaikki alueet Pikapaloposti

Alkusammuttimet tulee tarkastaa:

 • vähintään vuoden välein kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle (ulkotilat)
 • vähintään kahden vuoden välein (sisätilat)

Pikapalopostit tulee tarkastaa:

 • Pikapalopostien toimivuus tulee tarkastaa vuoden välein. Pikapalopostien letkujen koeponnistus tulee tehdä viiden vuoden välein.

Turvalaitteet

Sprinklerilaitteisto

Sprinklerijärjestelmä on automaattinen palonsammutusjärjestelmä, joka aloittaa palon sammutuksen ruiskuttamalla vettä palokohteeseen ja välittää samalla palohälytyksen hätäkeskukseen. Laitteiston toiminta perustuu siihen, että lämpötilan ylitettyä tietyn arvon, sprinklerin kapseli rikkoutuu ja vesi pääsee virtaamaan sprinklerin läpi.

Sprinklerilaitteiston ylläpito toteutetaan kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Laitteiston ylläpitoon liittyen tehdään kuukausittain koestukset ja kahden vuoden välein määräaikaistarkastukset.

Sprinklerilaitteiston huolto

Sprinklerilaitteistolle tulee olla aina nimetty henkilö tai yritys, joka huoltaa laitteiston kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Huoltotoimenpiteitä tekevien henkilöiden tulee olla ammattitaitoisia ja heillä tulee olla tarvittavat huoltoon liittyvät tiedot.

Huoltotyöt, jotka ovat tekniseltä vaativuudeltaan rinnastettavissa uuden laitteiston asennustöihin, voi tehdä vain Turvatekniikan keskuksen luetteloima sprinklerilaitteiston asennus- tai huoltotöihin erikoistunut liike. Huollon tilauksesta vastaava henkilö on nimettävä, jos huolto hankitaan ostettuna palveluna. Ostetusta huoltopalvelusta on oltava kirjallinen sopimus.

Sprinklerijärjestelmä
Sijainti Sprinkler kattaa maanalaisten tilojen kaikki tilat
Keskuksen sijainti F kuilun alapäässä IV konehuone -18,50
Kattavuus Kattaa koko maanalaisen rakennuksen pysäköintihallin, varikon sekä näiden yhteisen ajotunnelin
Huoltohenkilö Ari Hämäläinen
puh. 040 0275892

Savunpoisto

Savunpoiston tarkoituksena on palossa syntyvien palokaasujen, savun ja lämmön poistaminen tiloista. Savunpoistolaitteet on huollettava ja kokeiltava määräajoin käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Savunpoistolaitteistoa käyttää vain pelastuslaitos.

Savunpoistolaitteisto
Savunpoistopuhaltimen sijainti Savunpoisto kattaa maanalaisten tilojen kaikki tilat
Kuvaus Kattaa koko maanalaisen rakennuksen pysäköintihallin, varikon sekä näiden yhteisen ajotunnelin
Keskuksen sijainti Välimerenkatu 15, porraskuilu A yläpäässä maantasossa
Savunpoiston laukaisu Välimerenkatu 15, porraskuilu A yläpäässä maantasossa
Huoltohenkilö Ari Hämäläinen
puh. 040 0275892

Paloturvallisuus

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän tarkoituksena on varoittaa kiinteistön käyttäjiä alkavasta palosta. Järjestelmä havaitsee tulipalon nopeasti ilmaisimien reagoidessa paloon ja palokellot alkavat soida. Järjestelmä välittää hälytyksen automaattisesti hätäkeskukseen.

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä
Sijainti Paloilmoitin kattaa maanalaisten tilojen kaikki tilat
Kuvaus Lämpöilmaisukaapelilla toteutettu osoitteellinen paloilmoitin
Keskuksen sijainti Välimerenkatu 15, porrashuone A maantasokerros
Kattavuus Kattaa koko maanalaisen rakennuksen pysäköintihallin, varikon sekä näiden yhteisen ajotunnelin
Keskuksen tyyppi PAP EBL512 G3
COM-linja ipHSJ 50298
Hoitaja Ari Hämäläinen
Talosyke Oy
puh. 040 0275892

Ilmoituksensiirtoyhteyden toiminnallisuuden varmistaminen

 • Määräaikaishuollot ja vikakorjaukset
 • Ilmoituksensiirtoyhteyden kuukausikokeilu
 • Määräaikaistarkastukset

Toimenpiteet ilmoituksensiirtoyhteyden vian ilmaantuessa

Mikäli havaitaan vika ilmoituksensiirtoyhteydessä, järjestetään kiinteistössä valvonta tehostetusti henkilökunnan voimin.

 • Yhteys hätäkeskukseen
 • Päivystäjä valvomaan paloilmoitinkeskusta
 • Päivystäjä suorittaa tarvittaessa hätäilmoituksen ja opastaa pelastuslaitosta palokohteeseen

Palo-osastointi

Palo-osastoinnin tarkoitus on palon sattuessa estää palokaasujen ja palon leviäminen sekä turvata ihmisten poistuminen. Tämän takia on erityisen tärkeää, että palo-ovet pidetään kiinni. Palo-ovia ei saa kiilata auki.

Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko on yleensä muodostettu eri palo-osastoksi.

Palo-osaston koko on yleensä rajoitettu siten, että osastossa syttyvä palo ei aiheuta kohtuuttoman suuria omaisuusvahinkoja.

Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on muodostettu eri palo-osastoiksi, jos on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi. (käyttötapaosastointi)

Kiinteistössä on seuraavat palo-ovet:
Sijainti Palo-oven tyyppi Kerros
Maanalainen pysäköintilaitos EI30

Palokuorma

Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.

Kiinteistössä on seuraavan tyyppisiä palokuormia:
Rakennus Palokuorman tyyppi Sijainti
Maanalainen pysäköintilaitos Kevyttä polttoöljyä VSS1 sekä VSS2
VSS1 sekä VSS2 teknisissä tiloissa 4500l polttoainesäiliö kevyttä polttoöljyä kussakin

Poistumisreitit

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki päästävä poistumaan vähintään kahta kulkureittiä pitkin ilman avainta tai muuta oven avausvälinettä. Ovia ei saa pitää työaikana takalukossa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa.

Kiinteistössä on seuraavan tyyppisiä poistumisjärjestelyjä:

Rakennus Poistumisjärjestelyt
Maanalainen pysäköintilaitos Poistuminen kuuden eri porrashuoneen kautta A-F
Kokoontumispaikka: Välimerenkadulla Rokkiparkin sisäänajon edustalla

Tulityöt

Tulityöt määritellään töiksi, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tällaisia töitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta, joista syntyy kipinöintiä, sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tulitöille on aina niiden palovaaran vuoksi harkittava vaihtoehtoisia menetelmiä.

Tulitöiden suorittaminen vaatii aina tulityöluvan. Tulityön suorittajalla on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tulityölupia voivat myöntää seuraavat tulitöiden vastuuhenkilöt:

Ari Hämäläinen
Talosyke Oy
puh. 040 0275892
ari.hamalainen@talosyke.fi
Paloilmoitinlaitteiston hoitajan on huolehdittava tarpeellisista irtikytkennöistä, jotta tulityöt tai muut remonttityöt eivät aiheuta aiheetonta paloilmoitusta. Mahdolliset paloilmoitinjärjestelmän irtikytkennät on kytkettävä takaisin päälle.

Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Lue toimenpideohjeet tarkasti!

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!

Turvallisuusorganisaatio

Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Väestönsuojan hoitaja VSS1, VSS2 Malkit Oy
Väestönsuojan apulaishoitaja VSS1, VSS2 Talosyke Oy
Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS1 Pasi Kanerva
puh. 050 0686757
pasi.kanerva@realia.fi
Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS2 Pasi Kanerva
puh. 050 0686757
pasi.kanerva@realia.fi
Sähkölaitteiston käytön johtaja Markku Hyvärinen
Talokeskus Oy
puh. 040 5435758
Sähkölaitteiston käytön johtaja Markku Hyvärinen
puh. 040 5435758

Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta SOITA NUMEROON: 112

Soita hätäpuhelu itse, jos voit
Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.
Kerro, mitä on tapahtunut
Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.
Kerro tarkka osoite ja kunta
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.
Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.
Toimi annettujen ohjeiden mukaan
Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.
Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan
Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti:

Välimerenkatu, 15 porraskuilu A
Malagankatu 3, Porraskuilu B
Malagankatu 7, porraskuilu C
Hyväntoivonkatu 7, porrashuone D
Livornonkatu 7, porrashuone E
Jätkäsaarenkuja 10, porrashuone F

Välimerenkatu 12, ajotunnelista alas jossa liikenneympyrän toisesta liittymästä Rokkiparkki pysäköintihalliin joko P1 tai P2 tasolle

Juutinraumankatu 9, i kuilu ajotunneliin

Tulipalotilanne

Pelasta

 • Pelasta itsesi ja vaarassa olevat.
 • Varo hengittämästä savua (erittäin myrkyllistä)
 • Opasta muita lähintä poistumisreittiä ulos.
  • Kokoontumispaikka on Välimerenkadulla

Ilmoita

 • Soita yleiseen hätänumeroon 112
 • Paina paloilmoituspainiketta
 • Kerro
  • kuka olet
  • missä palaa
  • osoite ja kerros Jätkäsaaren maanalaiset tilat, Välimerenkatu 12, 00220 Helsinki
  • mitä palaa
  • onko ihmisiä vaarassa
 • Älä katkaise puhelua ilman lupaa

Sammuta

 • Ota lähin sammutin ja aloita sammutustyö heti (älä vaaranna itseäsi)
 • Ei vettä sähköjännitteisiin kohteisiin eikä nestepaloihin
 • Aloita liekkien edestä, jatka taakse, alhaalta ylös ja levitä aine edestakaisella liikkeellä liekkien juureen
 • Lopeta ruiskutus liekkien kadotessa

Ehkäise

 • Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet.
 • Poista lähellä olevat tulenarat esineet ja syttyvät aineet.

Opasta

 • Järjestä pelastuslaitoksen opastus paikalle.
  • Opastaja menee Välimerenkadun ja Messitytönkujan puolen A-portaikolle pelastuslaitosta vastaan
  • A-portaikossa sijaitsee hallin paloilmoitinkeskus
 • Ole tarvittaessa pelastuslaitoksen apuna

Jälkivahinkojen torjunta

 • Kiinteistöhuollon/ylläpidon vastuulla. Pelastuslaitos avustaa.
 • Tilat tuuletetaan.
 • Tilat siivotaan ja raivataan
 • Sammutusvesi ja -aineet poistetaan
 • Tilat kuivataan
 • Tarvittaessa käytetään jälkivahinkojen torjuntaan erikoistunutta yritystä.

Toiminta kokoontumispaikalla

Kokoontumispaikka: Välimerenkadulla

Kun ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta ja edenneet kokoontumispaikalle, jäädään odottamaan pelastuslaitoksen saapumista. Tilanteen mukaan on pohdittava, onko turvallista jäädä nimetylle kokoontumispaikalle vai siirrytäänkö esimerkiksi lähistöllä olevaan kiinteistöön.

Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman pelastuslaitoksen lupaa. Pelastuslaitos tiedottaa tilanteen edistymisestä ja ilmoittaa milloin kiinteistöön saa palata.

Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:

 • mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen, ilmoitettava pelastuslaitokselle
 • liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen
 • ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle

Varakokoontumispaikka

Mikäli kokoontumispaikka ei ole turvallinen, niin siirrytään etäämmällä onnettomuuspaikalta. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pidempiaikaista suojautumista varten.

Vesivahinko

 • Jos havaitset vesivuodon, ilmoita siitä kiinteistöhuoltoon.
 • Selvitetään mistä vesi tulee
 • Suljetaan tarvittaessa veden tulo lähimmästä sulkuventtiilistä tai pääsulusta.
 • Pääsulku sijaitsee parkkihallin lämmönjakohuoneessa.
 • Hälytetään putkiliike korjaamaan vuoto.
 • Hälytetään kohdevastaava ja kiinteistöhuolto aloittamaan veden poisto. Tarvittaessa hälytetään lisäapua, mikäli kyseessä on suuri vuoto.
 • Jos huomaat tiloissa vuotoveden yhteydessä voimakasta lämmönnousua ja kosteaa höyryä, on kyseessä todennäköisesti kaukolämpövuoto. Ota välittömästi yhteys kiinteistöhuoltoon ja pelastuslaitokseen.

Väestönsuojelu

Väestönsuojan tarkoitus on suojella ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Kiinteistössä on 2 väestönsuojaa. Jokaiselle väestönsuojalle on suositeltavaa valita väestönsuojanhoitaja ja hoitajan apulainen. Kiinteistön väestönsuojanhoitajien on hyvä opetella väestönsuojan laitteiden käyttö ja suojan käyttökuntoon laitto.

Kiinteistössä on 2 väestönsuojaa:

Sijainti Suojaluokka Varusteiden sijainti
Välimerenkatu 15, porraskuilu A, sekä Malagankatu 3, porraskuilu B S6 VSS varusteiden varastoissa
Malagankatu 7, porraskuilu C, sekä Hyväntoivonkatu 7, porraskuilu D S6 VSS varusteiden varastoissa

Kaksi kiinteistön väestönsuojista on luokkaa S6. Suojaluokan S6 väestönsuoja on uudempi suoja, joka on rakennettu vuoden 1976 jälkeen. S6-luokan väestönsuojat on rakennettu poikkeuksetta kalliosuojina. Tässä suojamallissa on mahdollista viipyä pitkiä aikoja. Suojassa on käsikäyttöinen tai koneellinen ilmanotto, joka on varustettu esisuodattimella ja aktiivihiili-hiukkassuodattimella.

Viranomaiset antavat ohjeita radiossa, jos on siirryttävä yleisiin väestönsuojiin ja tiedon siitä, mihin yleisistä väestönsuojista ihmiset siirtyvät. Siirtyminen väestönsuojiin tapahtuu siis aina viranomaisten kehotuksesta. Normaaliaikana tapahtuvat onnettomuudet eivät yleensä koskaan edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan sisälle suojautuminen riittää. Yleisissä väestönsuojissa on Suomessa yhteensä 110 000 suojapaikkaa.